Københavns havn (hedder nu By&Havn) Udvikler arealerne i Ørestad og København Havn og forestår havnedrift i Københavns Havn.
Søfartsstyrelsen Danske skibes bygning, udstyr og drift/ skibsregistrering m.m.
Fisketorvets Motorbådsklub Motorbådsklub placeret bag H.C. Ørsteds Værket.
Facebookgruppe "Husbåde i København" En gruppe for alle husbådeejere og husbådeinteresserede.
Sydhavnsklubberne Sammenslutning af bådklubber syd for Langebro.

 

tilbage til forsiden