Foreningen Skibbroen blev stiftet i 1986 og har altid haft plads i det godt gemte havnebassin, Tømmergraven, i Københavns Sydhavn.

Foreningens formål har fra starten været at restaurere og vedligeholde gamle skibe – og helst også få dem ud at sejle. Men efterhånden har foreningen fået et mere husbådsagtigt præg, således at vi i dag består af 19 meget forskellige både, hvoraf en del stadig kan sejle, mens andre ligger fast fortøjet og udelukkende fungerer som bolig.

Ud over de 19 skibe, som er privat-ejede, råder foreningens medlemmer over en betonpram med fælles faciliteter som et stort værksted, vaskeri, toilet og bad, møderum samt gæsteværelse.

Foreningen Skibbroen har en lejekontrakt med Københavns Havn, i dag By og Havn, som er med hele 20 års uopsigelighed.

Vi er det første godkendte husbåds-bassin i København..

Der er ikke for tiden ledige pladser i foreningen, men nogle gange både til salg, hvis man skulle have hang til søluft og mågeskrig midt i København …….
tilbage til forsiden