Teknik generelt - pejse og brændeovne - opstilling, skorsten og fyring (pdf, 108 kb)
- tekniske installationer på husbåde (pdf, 601 kb)
- nogle tanker og ideer om spildevand fra skibe og husbåde (pdf, 839 kb)
Elektriske installationer - batterier (pdf)
- brug af universalmeter (doc)
- måling af anode (doc)
- opbygning af lysnet (pdf)
- spændingsfald i ledning (doc)
Regler - el i baderum (pdf)
- flydende boligers stabilitet (pdf)
- folkeregisteradresse på båd (doc)
- stærkstrømbekendtgørelsen (doc)
- teknisk forskrift for husbåde (pdf, 990 kb)
- vejledning om byggesagsbehandlinger af flydende boliger (pdf, 120 kb)
- lokalplanlægning for husbåde til helsårsbeboelse (pdf, 165 kb)
- brændeovnsregler fra miljøministeriet (pdf, 34 kb)
- brændeovnsbekendtgørelsen (pdf, 108 kb)
 
Kanalsejlads - kanalsejlads (opdateret januar 2009, pdf, 32 kb)
- papirkrav til europas kanaler (pdf, 20 kb)
Byggesagsbehandling
af husbåde
- det nyeste bygningsreglement 2010
- link til vores arkiv med filer til fri afbenyttelse
- plan over kajen (jpg, 608 kb)
Diverse - olieforurening (doc)
- trappestigning (doc)
- vidensværktøj for interessenter i flydende boliger (pdf, 2,87 mb)
- kommuneplan 2001 om husbåde (pdf, 23,6 mb!)
- arealudviklingsselskabet I/S: status over byudvikling, 2007 (pdf, 3,9 mb)
- husbåde- og miljørapport 2001 (pdf, 403 kb)
- husbåde - afskrivning (information fra skat.dk, pdf, 56 kb)
- husbåde - skat & moms (information fra skat.dk, pdf, 60 kb)
- salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe (information fra skat.dk, pdf, 72 kb)


tilbage til forsiden